Tjänster

Medinets utbildningsportal används för att samordna, dokumentera och följa ST-utbildningar

Det finns ett stort behov av att kunna dokumentera och följa upp ST-utbildningar, både för adepter och handledare. Syftet är att förenkla och effektivisera administrationen och kommunikationen mellan handledare, studierektor och adept. Medinet Utbildningsportal är ett webbaserat och användarvänligt verktyg som ger en överskådlig bild av specialistutbildningen. Verktyget går att anpassa så att det även fungerar för AT-läkare och specialister som vill fördjupa sin utbildning ytterligare.

Utbildningsportalen kan enkelt kopplas till Socialstyrelsens uppsatta mål och till klinikens egna. Måluppfyllelsen presenteras även grafiskt både för handledare och läkare.

Översikt över utbildningen

Med Medinet Utbildningsportal kan adepter, handledare och studierektorer få en överblick över utbildningsgången på årsbasis. Det är också möjligt att få en översikt över de placeringar och utförda moment som ingår i den aktuella utbildningen. Den utförda tiden och antal godkända mål visualiseras grafiskt. 

Eget bibliotek

För att användaren ska ha ordning på sina dokument och länkar finns det möjlighet att samla dessa i ett eget bibliotek. Detta för att användaren ska kunna följa sin utbildning på ett smidigt sätt.

Integration

Medinet Utbildningsportal går att integrera och samköra med Medinet Schema. Schemat i Medinet Schema och Utbildningsportalen är integrerade med varandra vilket effektiviserar och underlättar administrationen. Den schemaläggning som görs i Medinet kan automatiskt räknas som utförd tid i Utbildningsportalen.