Tjänster

Medinet Schema för både läkare och sjuksköterskor

Medinet Schema kan hantera samtliga schematyper, både ordinarie verksamhet och jourverksamhet. Medinet används inom samtliga typer av specialiteter och inom primärvården. Medinet Schema är användarvänligt och kan anpassas efter verksamheternas olika behov.

Funktionalitet

Systemet skräddarsys efter era önskemål och anpassas för de förutsättningar som era läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal arbetar under.

Medinet Schema ger underlag för ett effektivt resursutnyttjande genom omfattande statistik samt visualisering av tillgängliga resurser. 

Medinet fungerar som ett hjälpmedel då inställningar för  prioriteringar, behörighet och kompetens görs utifrån verksamhetens behov. Vid schemaläggning tas även hänsyn till EU:s arbetstidsregler.

Alla typer av schema

Medinet Schema stödjer många typer av scheman och är anpassat för både ordinarie- och jourverksamhet. Det är även möjligt att hantera all typ av frånvaro.

Medinet Schema kan skräddarsys för såväl individuella användare som för hela kliniker.Webbaserat

Medinet Schema är ett webbaserat schemasystem.

Schemat är därför alltid tillgängligt för alla – oavsett var man befinner sig och det är alltid aktuellt.

För att använda Medinet Schema behövs bara en webbläsare. Inga installationer eller speciella programvaror krävs.

Abonnemang

Uppstarten för Medinet Schema är kostnadsfri och en kostnadsfri testperiod ingår alltid. Detta ger en snabb implementering och medför ett minimalt risktagande.

Medinets tjänster är i abonnemangsform och har kort uppsägningstid.

All support är kostnadsfri och ingår i abonnemangsavgiften.