Tjänster

Medinet Schema

Medinet Schema är ett webbaserat schemaläggningsverktyg för vårdpersonal som är anpassat för både ordinarie- och jourverksamhet. Schemat skräddarsys efter just Er kliniks önskemål och förutsättningar, eftersom alla kliniker har olika behov.

Läs mer

Medinet Utbildningsportal

Utbildningsportalen är ett webbaserat och flexibelt verktyg som samordnar, dokumenterar och följer upp utbildningen för ST-läkare. Verktyget går att anpassa så att det även fungerar för AT-läkare och specialister. 

Läs mer

Medinet Jourportal

Medinet Jourportal är ett webbaserat administrativt hjälpmedel för att hantera jourer inom regioner, sjukhus och kliniker. Jourportalen är integrerad med Medinet Schema och förenklar samt effektiviserar arbetet för växeln och personal på akutmottagningen.
Läs mer

Integrering

Det är även möjligt att integrera Medinet Schema med samtliga PA- och tidrapporteringssystem som finns på marknaden. Integrationer effektiviserar och kvalitetssäkrar det dagliga arbetet.

Läs mer