Tjänster

Jourportalen visar aktuella jourer på sjukhuset eller inom regionen

Jourportalen är ett webbaserat administrativt hjälpmedel för att hantera jourer inom regioner, sjukhus och kliniker. Om er klinik använder Medinet Schema idag kommer klinikens jourer automatiskt uppdateras i Jourportalen utan att filer, fax eller annat behöver skickas till växeln. Abonnemang

Uppstarten för Jourportalen är kostnadsfri. 

Medinets tjänster är i abonnemangsform och har kort uppsägningstid.

All support är kostnadsfri och ingår i abonnemangsavgiften.