Tjänster

Medinet Schema kan integreras med samtliga HR- och löneadministrativa system som finns på marknaden idag

Att integrera olika system och tjänster med varandra effektiviserar och kvalitetssäkrar det dagliga arbetet. Alla uppgifter registreras i ett system och hanteras endast en gång. Det gör planeringen av arbetstid och frånvaro smidigare och gör det lätt att skapa exempelvis underlag för löneutbetalningar. Detta ger även verksamhetsledningen en snabb överblick och återkoppling över de personella produktionskostnaderna. 

Erfarenhet

Låt oss på Medinet få chansen att integrera Medinet Schema med de system ni använder idag. Regioner och sjukhus har specifika krav trots att deras förutsättningar är väldigt lika. Vi har under många år levererat integreringstjänster till flera av Sveriges regioner och har lång erfarenhet av vilka behov som kan uppstå och hur dessa bäst kan mötas.