Schema

Medinet Schema kan hantera samtliga schematyper, både ordinarie verksamhet och jourverksamhet.

Medinet Schema för både läkare och sjuksköterskor

Medinet Schema kan hantera samtliga schematyper, både ordinarie verksamhet och jourverksamhet, med många olika alternativ som gör att systemet passar för alla sorters kliniker och sjukhus. Då det handlar om schemasystem inom vården är det mycket viktigt att systemet inte missförstås. Det kan vara en skillnad mellan liv och död att rätt person är på rätt plats när det behövs. Det är vikten av detta som gör att vi har gjort vårt bästa för att göra Medinet Schemasystem så enkelt och överskådligt som möjligt.

Kontakt

Skräddarsys

Systemet skräddarsys efter önskemålen från er klinik eller sjukhus och anpassas särskilt för de förutsättningar som era läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal arbetar under.

Medinet ger underlag för ett mer effektivt resursutnyttjande, omfattande statistik samt total överblick över personalresurser genom vårt system för schemaläggning.

Utifrån verksamhetens behov bemannas schemat antingen automatiskt eller manuellt baserat på prioriteringar, behörighet och kompetens.

Medinet tar även hänsyn till många andra omständigheter, till exempel de arbetstidsregler som EU har infört.


Alla typer av schema

Medinets schemasystem hanterar samtliga typer av scheman, både ordinarie och jourverksamhet samt all typ av frånvaro.

Det är möjligt att arrangera scheman för dels hela kliniker och dels för individuella användare (läkare, sjuksköterskor och för personal inom Vård- och Omsorg och HVB-hem).

Webbaserat

Medinet Schema är ett webbaserat schemasystem.

Schemat är därför alltid tillgängligt för alla – oavsett var man befinner sig och alltid aktuellt.

Ingen installation eller uppgradering av datorer eller programvara behövs. Det räcker med en webbläsare.

Abonnemang

Medinets tjänster tillhandahålls i abonnemangsform med kort uppsägningstid.

Uppstarten för kliniken eller sjukhuset är i allmänhet kostnadsfri vilket ger snabb implementering och minimalt risktagande.

All service och support är kostnadsfri och ingår i abonnemangsavgiften.

Medinet Schema effektiviserar och höjer kvaliteten på schemaläggningen av vårdpersonal.

capio-logo

”Systemet är mycket användarvänligt och uppskattas mycket av våra läkare. Inte minst de mobila apparna som är mycket uppskattade!”

Camilla Frisö-Åsell

Schemaläggare, Barnkliniken Universitetssjukhuset Örebro

capio-logo

”Medinets personal är mycket lyhörda och samarbetet har fungerat mycket bra! Det är alltid lätt att kontakta och prata med dem. De förstår vår verklighet”

Olof Lundblad

VD/verksamhetschef

capio-logo

Jag har nu arbetat med Medinet som schemaläggningsverktyg sedan 2008. Programmet är lätt att använda, både för schemaläggare och läkare, det ger möjlighet till mycket god översikt samt detaljplanering.

Ann-Sofie Jansson Rehnberg

Överläkare och Läkarchef