Jourportal

En schemaportal är ett smidigt sätt att hålla reda på jourer på er avdelning eller klinik.

Jourportal

Jourportalen är ett webbaserat administrativt hjälpmedel att hantera jourer inom landsting, sjukhus och kliniker.

Jourportalen håller reda på samtliga jourer inom ett landsting eller sjukhus. Eftersom portalen automatiskt är integrerat med Medinets schemasystem förenklar och effektiviserar jourportalen ert arbete för till exempel telefonipersonalen (växeln) eller på akutmottagningen. Rationaliseringsvinsterna och kvalitetshöjningen är mycket stor!

Kontakt

Abonnemang

Medinets tjänster tillhandahålls i abonnemangsform med kort uppsägningstid.

Uppstarten för kliniken eller sjukhuset är i allmänhet kostnadsfri vilket ger snabb implementering och minimalt risktagande.

All service och support är kostnadsfri och ingår i abonnemangsavgiften.

Medinet Jourportal ger hög rationaliseringsvinst i samtliga led och kvalitetssäkrar hanteringen av jourer inom sjukhusen och landstinget!

capio-logo

”Systemet är mycket användarvänligt och uppskattas mycket av våra läkare. Inte minst de mobila apparna som är mycket uppskattade!”

Camilla Frisö-Åsell

Schemaläggare, Barnkliniken Universitetssjukhuset Örebro

capio-logo

”Medinets personal är mycket lyhörda och samarbetet har fungerat mycket bra! Det är alltid lätt att kontakta och prata med dem. De förstår vår verklighet”

Olof Lundblad

VD/verksamhetschef

capio-logo

Jag har nu arbetat med Medinet som schemaläggningsverktyg sedan 2008. Programmet är lätt att använda, både för schemaläggare och läkare, det ger möjlighet till mycket god översikt samt detaljplanering.

Ann-Sofie Jansson Rehnberg

Överläkare och Läkarchef