Integrering

Medinet Schema kan integreras med samtliga på marknaden förekommande Personal- och löneadministrativt system!

Integrering

Medinet Schemasystem kan integreras med samtliga PA- och löneadministrativa system som finns på marknaden idag. Att integrera olika system och tjänster med varandra effektiviserar och kvalitetssäkrar det dagliga arbetet från planering av arbetstid och frånvaro till rapportering och underlag för löneutbetalningar. Detta inte bara underlättar och effektiviserar det administrativa arbetet, utan ger inte minst verksamhetsledningen snabb överblick och återkoppling över de personella produktionskostnaderna.

Kontakt

Erfarenhet

Låt oss på Medinet få chansen att integrera Medinet Schema med de system ni använder idag. Landsting och sjukhus har specifika krav trots att mycket av förutsättningarna är lika. Vi har under många år levererat integreringstjänster till flera av de svenska landstingen och har lång erfarenhet av vilka behov som kan uppstå hur dessa bäst kan mötas.

Funktionalitet

Integration av schema- och lönesystem

Hanterar på ett effektivt sätt ordinarie aktiviteter och jourrelaterade ersättningar såsom jourkomp, övertid, ob och ATL samt all typ av frånvaro mm.

Störningsrapportering även via appen (iPhone, Android och Win)

Skapa total överblick över personalresurser och kostnader

Låter personalen tydligt följa sitt arbete medelst snabb återkoppling och individuella rapporter

Ger underlag och rapporter till chefer och administratörer avseende resursutnyttjande

Tar hänsyn till EU:s arbetidsdirektiv

capio-logo

”Systemet är mycket användarvänligt och uppskattas mycket av våra läkare. Inte minst de mobila apparna som är mycket uppskattade!”

Camilla Frisö-Åsell

Schemaläggare, Barnkliniken Universitetssjukhuset Örebro

capio-logo

”Medinets personal är mycket lyhörda och samarbetet har fungerat mycket bra! Det är alltid lätt att kontakta och prata med dem. De förstår vår verklighet”

Olof Lundblad

VD/verksamhetschef

capio-logo

Jag har nu arbetat med Medinet som schemaläggningsverktyg sedan 2008. Programmet är lätt att använda, både för schemaläggare och läkare, det ger möjlighet till mycket god översikt samt detaljplanering.

Ann-Sofie Jansson Rehnberg

Överläkare och Läkarchef