Frågor & svar

Behöver landstinget alternativt någon IT-avdelning blandas in?

Ytterst bestäms detta av de regler som är uppsatta för kliniken. Vår förhoppning är att tjänsternas låga abonnemangsavgift i kombination med att ingen som helst installation av programvara eller påverkan på interna datorsystem är nödvändig, ska kunna möjliggöra ett enkelt införande och samarbete mellan oss och kliniken.

Behöver jag någon särskild mjukvara för att använda Medinets tjänster?

Nej. Hela systemet är webbaserat och allt du behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Måste jag binda upp mig på långa kontrakt?

Nej. Samtliga av Medinets tjänster tillhandahålls i en abonnemangsform med kort uppsägningstid. Uppstarten för kliniken är dessutom kostnadsfri vilket gör att risktagandet blir minimalt.

Vad kostar Medinets tjänster?

Medinets samtliga tjänster ger en ökad effektivitet av klinikens verksamhetsplanering och kostnaden ska ställas mot nyttan. Ibland kan det vara svårt att kvantifiera vilken effektökning och besparing som totalt görs, men kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur detta kan påverka er klinik.

Fungerar Medinet Schema bara för läkare?

Medinet Schema är i första hand utformat för vårdpersonal, men där särskild vikt har lagts vid att lösa de utmaningar som schemaläggning av läkare uppvisar. Därmed fungerar Medinet Schema också väldigt bra för sjuksköterskor och undersköterskor, på deras villkor samt även för personal inom Vård- och Omsorg samt HVB-personal.

Tillkommer kostnader för service och support?

Nej. Det är mycket enkelt att överblicka kostnader som belastar kliniken. All support är personlig och obegränsad och ingår i abonnemangsavgiften.

Hur gör vi om vi är intresserade av t ex Medinet Schema?

En bra början är att ni kontaktar oss. I dialog formulerar vi era behov och hur de på bästa sätt kan mötas. Vanligtvis erbjuder vi en testperiod då enheter får möjlighet att pröva tjänsten riktigt i den egna verksamheten. Givetvis med vår hjälp och support!