Medinet förenklar administration inom vården

Medinet levererar ett komplett paket med olika tjänster och system för att förenkla och förbättra er resursplanering för vårdpersonal och läkare.

Bakgrund

Medinet grundades 2007 av Jim Nilsson, PhD och Tuomo Caprali, M.Sc. Utvecklingen av produkten skedde i början i samarbete med Medicinkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Denna produkt var starten till det som i februari 2007 skulle bli kärntjänsten i Medinet.

Idag har Medinet kunder i 20 av Sveriges 21 landsting och regioner. 6 st av dessa har upphandlat Medinet för hela landstinget. Flertalet av kunderna är dock enskilda kliniker/enheter.

Affärsidén är att erbjuda användarvänliga webbaserade tjänster för vårdpersonal i syfte att förenkla och effektivisera administrativa rutiner främst av personal- och resursplaneringskaraktär.

Medinet har ett mycket gott anseende. Kunderna är mycket nöjda med tjänsterna och de vittnar om att det lätt att prata med oss ”Vi förstår deras vardag och behov”! Vi har massor av god referenser!


Medinet levererar

Medinet levererar alltid användarvänliga och högkvalitativa system för att förenkla administrationen runt schema inom vården. Behöver du ett lättöverskådligt system för att hålla reda på olika läkarscheman och schema för annan vårdpersonal, så att era scheman blir lätta att överblicka och enkla att få ihop, så har Medinet lösningen för er. Era krav och behov styr hur vi sätter samman systemet, för att vi alltid ska kunna leverera en lösning som passar just er och er klinik. Med hjälp av Medinets schemasystem förenklas administrationen och du får ett verktyg som garanterat håller den höga kvalitet som scheman inom vården kräver.

Som en av de ledande leverantörerna inom schemasystem för vården, kan du vara säker på att vi alltid levererar med högsta kvalitet och med era behov i fokus. Våra system är användarvänliga, flexibla och enkla att kombinera med varandra. På Medinet är vi alltid lyhörda för de behov just er klinik har när det gäller arbetstidsplanering och schemaläggning. Det går också enkelt att justera vilka tjänster ni vill ha kopplade med varandra, allt efter era behov och förändringar i dessa.

Behöver ni ett enklare och mer lättöverskådligt sätt att administrera läkarscheman och andra scheman på er klinik? Då kan Medinet möta just era behov, med hjälp av flexibla och användarvänliga lösningar som lätt kan anpassas efter er storlek och era förutsättningar. Genom att välja de tjänster som just er klinik behöver, så kan systemet enkelt anpassas efter era specifika behov, med en potential att förändras tillsammans med er verksamhet.