Välkommen till Medinet

Idag har Medinet kunder i 19 av Sveriges 21 landsting och regioner.

Affärsidén är att erbjuda användarvänliga webbaserade tjänster för vårdpersonal i syfte att förenkla och effektivisera administrativa rutiner främst av personal- och resursplaneringskaraktär.

Medinet Schema

Vi har gjort vårt bästa för att göra Medinet Schemasystem så enkelt och överskådligt som möjligt.

Medinet Utbildningsportal

Medinet Utbildningsportal

Webbportal för samordning, dokumentation och uppföljning av ST- och AT-läkare. Helt integrerat med Medinet Schema. Tillgänglig även som app.

Boka tid för demonstration

Komplett system för schema, jour och utbildning

Medinet Schema

Medinet Schema hanterar samtliga schematyper, både ordinarie och jourverksamhet, enkelt och överskådligt. Systemet skräddarsys efter just Er kliniks önskemål och förutsättningar. 

Medinet ger underlag för ett mer effektivt resursutnyttjande, omfattande statistik samt total överblick över personalresurser.

Medinet Jourportal

Använder er klinik Medinet Schema idag?

I takt med att kliniken schemalägger sina jourer uppdateras Jourportalen automatiskt utan att filer, fax och annat behöver skickas till växeln!

Medinet Integrering

Medinet Schema kan integreras med samtliga PA- och Tidrapporteringssystem som finns på marknaden. Integrationer effektiviserar och kvalitetssäkrar det dagliga arbetet från planering av arbetstid och frånvaro till rapportering och underlag för löneutbetalningar. Alla uppgifter hanteras i ett system och registreras endast en gång.

Medinet Utbildningsportal

Utbildningsportalen är en webbaserad och flexibel portal som samordnar, dokumenterar och följer upp utbildningen för ST-läkare, men fungerar lika bra för AT-läkare samt specialister som vill fördjupa sin utbildning ytterligare. Givetvis kan både ST och AT användas parallellt.

Utbildningsportalen kan enkelt kopplas till Socialstyrelsens uppsatta mål och till klinikens egna. Måluppfyllelsen presenteras även grafiskt både för handledare och läkare.

capio-logo

”Systemet är mycket användarvänligt och uppskattas mycket av våra läkare. Inte minst de mobila apparna som är mycket uppskattade!”

Camilla Frisö-Åsell

Schemaläggare, Barnkliniken Universitetssjukhuset Örebro

capio-logo

”Medinets personal är mycket lyhörda och samarbetet har fungerat mycket bra! Det är alltid lätt att kontakta och prata med dem. De förstår vår verklighet”

Olof Lundblad

VD/verksamhetschef

capio-logo

Jag har nu arbetat med Medinet som schemaläggningsverktyg sedan 2008. Programmet är lätt att använda, både för schemaläggare och läkare, det ger möjlighet till mycket god översikt samt detaljplanering.

Ann-Sofie Jansson Rehnberg

Överläkare och Läkarchef